Základná škola Hutnícka 16, Spišská Nová Ves, 052 01

Meniny na web
predmet informatika - logo
STRÁNKA ŠKOLY
Triedy
4.A, 4.B. 4.C
5.A, 5.B, 5.C
6.A, 6.B, 6.C
7.A, 7.B, 7.C
8.A, 8.B, 8.C
9.A, 9.B, 9.C
Krúžky
Tvorba WWW stránok
Tvorba videa
Tvorba zvuku
Práca s internetom
Práca s fotgrafiou
Úlohy
Testy
Projekty
Domáce úlohy
Učebný materiál
Elektronické učebnice
Odborná literatúra
Stiahni programy
Programy
Videonávody a manuály
Grafický editor GIMP
Dreamweaver
Kontakt a chat
Kontakt
Diskusné fórum
Mapa stránky
Pridať túto stránku k obľúbeným

počítadlo.abz.cz
predmet informatika - logo

Domáce úlohy

Milí žiaci

"Táto www stránka je určená pre Vás. Nájdete tu zadania z domácich úloh, ktoré Vám zadá vyučujúci. Výsledky zasielajte na adresu miloshadbavny@azet.sk , alebo podľa pokynov vyučujúceho. Dodržiavajte termíny zasielania splnených zadaní podľa pokynov vyučujúceho inak sa môže stať, že vám nebude splenenie domácej úlohy uznané a bude hodnotené zhoršenou známkou."

Mgr. Miloš Hadbavný


Zo zoznamu vyberte svoju triedu :


 

V tejto sekcii nájdete domáce úlohy a zadania, ktoré Vám zadám počas našej spoločnej hodiny informatiky.

Podmienky splnenia úlohy či zadania vám milí žiaci budú vysvetlené na hodine informatiky.

Dôležité !!!

Kto do stanoveného termínu nepošle splnené zadanie bude hodnotený známkou 5 !!! Splnené úlohy posielajte tak ako bude napísané v zadaní.

Prípadné ospravedlnenie sa z nesplnenia úlohy či zadania bude akceptované podľa situácie.

V prípade, že s technických dôvodov nemôžete plniť úlohu doma na PC je vám k dispozícii učebňa informatiky F205, alebo F206. Stačí zaklopať na moje dvere F203 a dohodnúť sa so mnou.

Učebňa F 205 je Vám k dispozícii v čase:

pondelok od 13:25 do 15:30
utorok od 12:30 do 15:30
streda od 13:25 do 15:30
štvrtok od 13:25 do 15:30
piatok od 13:25 do 15:30

Učebňa F 206 je Vám k dispozícii v čase:

pondelok od 15:00 do 15:30
utorok od 14:00 do 15:30
streda od 12:40 do 15:30
štvrtok od 14:00 do 15:30
piatok od 12:40 do 15:30

 

Odpororúčam Vám navštíviť sekciu Diskusné fórum (klikni na odkaz), kde nájdete dôležité informácie o úlohách či zadaniach z informatiky.

Splnené úlohy posielajte na mailovu adresu: miloshadbavny@azet.sk

elektronický formulár

elektronický formulár je umiestnený na stránke:

http://www.zshutnickasnv.sk/predmety/informatika/domace-ulohy

tlačiť stránku


ZS Hutnícka, Spišská Nová Ves, Informatika, Mgr. Miloš Hadbavný, aktualizované dňa 16.9.2011