Základná škola Hutnícka 16, Spišská Nová Ves, 052 01

Meniny na web
predmet informatika - logo
STRÁNKA ŠKOLY
Triedy
4.A, 4.B. 4.C
5.A, 5.B, 5.C
6.A, 6.B, 6.C
7.A, 7.B, 7.C
8.A, 8.B, 8.C
9.A, 9.B, 9.C
Krúžky
Tvorba WWW stránok
Tvorba videa
Tvorba zvuku
Práca s internetom
Práca s fotgrafiou
Úlohy
Testy
Projekty
Domáce úlohy
Učebný materiál
Elektronické učebnice
Odborná literatúra
Stiahni programy
Programy
Videonávody a manuály
Grafický editor GIMP
Dreamweaver
Kontakt a chat
Kontakt
Diskusné fórum
Slovník pojmov Informatika
Mapa stránky
Pridať túto stránku k obľúbeným

počítadlo.abz.cz
predmet informatika - logo

INFORMATIKA pre 5.ročník

Milí žiaci

"Táto www stránka je určená pre Vás. Nájdete tu učebné materiály, ktoré si môžete aj stiahnuť u vás doma na svoj počítač, poprípade si ich aj vytlaćiť. Nájdete tu tiež aktuálne informácie z oblasti informatiky a informačných technológií, ktoré Vás môžu zaujímať a slúžiť aj na samovovzdelávanie doma. Domáce úlohy, na konkrétne vyučovacie hodiny, ktoré nestihnete dokončiť v škole, máte možnosť pokračovať v nich aj doma. Pokiaľ sa budete chcieť poradiť môžete ma kontaktovať prostredníctvom mail formulára, ktorý nájdete v menu kontakt a chat / kontakt. Želám Vám mnoho úspechov vo vzdelávaní s predmetom Informatika."

Mgr. Miloš Hadbavný


 

Tématické celky a obsah vyučovacích hodín:

1. Informačná spoločnosť
- bezpečnosť pri práci (Oboznámenie sa s bezpečnostnými predpismi a pravidlami pri práci v počítačovej učebni podĺa platného laboratórneho poriadku školy a učebne informatiky)
- informačné technológie vo vedomostnej spoločnosti (Poznať zmysel využitia IKT v bežnom živote a znalostnej spoločnosti, ukážky jednoduchých aplikácií...)

2. Princípy fungovania IKT
- Definovanie pojmov oblasti IKT ( Informatika, informácia, údaj, hardware, softvware, vstupné zariadenia, výstupné zariadenia, počítač, šifra šifrovanie, digitalizácia, bit, procesor, RAM, ROM,DPI, )

3. Informácie okolo nás - komunikácia
- Interaktívna a neinteraktívna komunikácia (textové telefóny, videokonferenčné programy, diskusné fóra, Email, elektronická pošta, komunikácia, bezpečnosť na internete,netiketa,... )

4. Komunikácia prostredníctvom IKT a práca s Internetom
- Autorské práva ( copyright, softvarové pirátstvo, licencie, práca so zdrojom informácii a adresácia na autora, pravidlá...)
- Vyhľadávanie na internete (možnosti vyhľadávanie informácií na internete, kalalógový vyhľadávač, vzhľadávacie stroje, fulltextové vyhľadávače ... )

5. Informácie okolo nás - textová a grafická informácia
- Práca s grafikou (Grafická informácia, úprava fotiek, príprava fotiek pre bublikovanie na webe, filtre, kopírovanie obejktov, vrstvenie objektov, orezávanie,...)
- Práca s textom (textová informácia, nadpisy, odrážky, obrázky, zásady písania textu, jednoduché formátovanie, tabulátory,...)

6. Komunikácia prostredníctvom IKT
- Internet ako forma komunikácie (Email, elektronická pošta, registrácia mailovej adresy, práca s emailom, príloha, viacnásobný adresát...)
- Počítačová kriminalita ( PC krminalita a jej dopady na spoločnosť, Počítačové vírusy, trójske kone, červy, bootovacie vírusi, súborové vírusi, clustrové vírusi, ochrana a prevencia pred vúrusmi antivírusový softvare...)

7. Princípy fungovania IKT- práca s pamäťovými médiami
- ukladanie údajov na pamäťové média, záloha údajov, práca so ZIP a RAR archívom

8. Postupy, riešenia problémov s algoritmickým myslením- práca s programovacím jazykom Logo Motion, Imagine Logo, a korytnačka
- Oboznámenie sa s prostredím programu ( Použitie jednoduchých príkazov, vytváranie objektov pomocou náhodných vstupov, príkaz opakuj, postupnosť príkazov, práca na úlohe vytvorenie objektov ako kvet, motýľ, a iných podľa vlastnej fantázie pomocou príkazov...)

9. Informačná spoločnosť - projekt
- Práca na projekte (Vypracovanie krátkeho projektu s využitím nadobudnutých vedomostí ...)

 

tlačiť stránku


ZS Hutnícka, Spišská Nová Ves, Informatika, Mgr. Miloš Hadbavný, aktualizované dňa 16.9.2011