Základná škola Hutnícka 16, Spišská Nová Ves, 052 01

Meniny na web
predmet informatika - logo
STRÁNKA ŠKOLY
Triedy
4.A, 4.B. 4.C
5.A, 5.B, 5.C
6.A, 6.B, 6.C
7.A, 7.B, 7.C
8.A, 8.B, 8.C
9.A, 9.B, 9.C
Krúžky
Tvorba WWW stránok
Tvorba videa
Tvorba zvuku
Práca s internetom
Práca s fotgrafiou
Úlohy
Testy
Projekty
Domáce úlohy
Učebný materiál
Elektronické učebnice
Odborná literatúra
Stiahni programy
Programy
Videonávody a manuály
Grafický editor GIMP
Dreamweaver
Kontakt a chat
Kontakt
Diskusné fórum
Slovník pojmov Informatika
Mapa stránky
Pridať túto stránku k obľúbeným

počítadlo.abz.cz
predmet informatika - logo

INFORMATIKA pre 5.ročník

Milí žiaci

"Táto www stránka je určená pre Vás. Nájdete tu učebné materiály, ktoré si môžete aj stiahnuť u vás doma na svoj počítač, poprípade si ich aj vytlaćiť. Nájdete tu tiež aktuálne informácie z oblasti informatiky a informačných technológií, ktoré Vás môžu zaujímať a slúžiť aj na samovovzdelávanie doma. Domáce úlohy, na konkrétne vyučovacie hodiny, ktoré nestihnete dokončiť v škole, máte možnosť pokračovať v nich aj doma. Pokiaľ sa budete chcieť poradiť môžete ma kontaktovať prostredníctvom mail formulára, ktorý nájdete v menu kontakt a chat / kontakt. Želám Vám mnoho úspechov vo vzdelávaní s predmetom Informatika."

Mgr. Miloš Hadbavný


 

Tématické celky a obsah vyučovacích hodín:

1. Reprezentácie a nástroje

 • PRÁCA S GRAFIKOU - oblasť, animácia, obrázok ako štvorcová sieť – mriežka, priehľadnosť, obrázok v rastri, animácia ako postupnosť obrázkov, dĺžka trvania zobrazenia obrázka
 • PRÁCA S TEXTOM – schránka, odrážky, číslovanie, tabuľka, slovo ako skupina, písmená ako veta, veta ako skupina slov, odsek ako skupina viet, medzery, oddeľovače, obrázok a text, formátovanie textu, písmo a typ písma, veľkosť, hrúbka, farba písma, zarovnanie odseku, obrázok ako súčasť dokumentu, vplyv skrytých znakov, špeciálne znaky, symboly, hypertext v dokumente.
 • PRÁCA S PREZENTÁCIAMI – snímka, prezentácia, rozmiestnenie, pozadie, prechod medzi snímkami, animácie v snímkach, poradie snímok, prezentovanie
 • PRÁCA S TABUĽKAMI – tabuľka, riadok, stĺpec, bunka, adresa bunky ako pozícia bunky, vlastnosti buniek, zarovnanie, farba, veľkosť, okraje bunky
 • INFORMÁCIE – vzťahy medzi jednotlivými typmi informácií – grafika, text, číslo, video, zvuk. Skenovanie, fotenie, nahrávanie videa a zvuku, vyhľadávanie, získavanie spracovanie informácií do údajov a naopak.
 • ŠTRUKTÚRY – štruktúry, mapa, labyrint, stromová štruktúra, lineárna štruktúra dokumentov, vyhľadávanie v štruktúre, diagram a tabuľky

2. Komunikácia a spolupráca

 • PRÁCA S WEBOVOU STRÁNKOU – stránka školy, vyhľadávač, text, obraz, obsah, štruktúra, navigácia, účelovosť
 • VYHĽADÁVANIE NA WEBE – vyhľadávače, text, obrázok, multimediálny obsah,
 • PRÁCA S S NÁSTROJMI NA KOMUNIKÁCIU – príloha, adresár, dodržanie netikety, preposlanie mailu, priloženia prílohy, zobrazenie prílohy, rozoslanie správy viacerým adresáto

3. Algoritmické riešenie problémov

 • ANALÝZA PROBLÉMU – krokovanie, sekvencia, rozhodovanie o pravdivosti tvrdenia, cyklus
 • JAZYK NA ZÁPIS RIEŠENIA – zostavenie programu v jazyku na zápis algoritmov, spustenie programu, chybný zápis konštrukcie jazyka ako postupnosti príkazov
 • POMOCOU POSTUPNOSTI PRÍKAZOV – príkaz parameter príkazu, postupnosť príkazov, poradie príkazov, výsledok, pravidlá jazyka pre zostavenie sekvencie príkazov
 • POMOCOU CYKLOV – opakovanie, počet opakovaní, telo cyklu, úprava tela cyklu, nastavenie počtu opakovaní, procedúra
 • INTERPRETÁCIA ZÁPISU RIEŠENIA – krokovanie, chyby v programe
 • HĽADANIE A OPRAVOVANIE CHÝB  - chyby v zápise programu, oprava chýb

4. Softvér a hardvér

 • PRÁCA SO SÚBORMI A PRIEČINKAMI – súbor a priečinok, obsah, tabuľka, obrázok, text, odpadkový kôš, presun, kopírovanie, premenovanie, tvorba odkazu
 • PRÁCA V OPERAČNOM SYSTÉME – operačný systém, aplikačný program, encyklopédia, digitálna učebnica
 • POČÍTAČ A PRÍDAVNÉ ZARIADENIA – počítač, média, CD, DVD, USB, SDD, CLOUD, práca s médiami, ukladania, zdieľanie, pridávanie
 • PRÁCA V POČÍTAČOVEJ SIETI A NA INTERNETE – PC sieť lokálna, internet, zdieľanie súborov, priečinkov, zariadení, sieťový priečinok, sieťové zariadenia
 • PRÁCA PROTI VÍRUSOM A ŠPEHOVANIU – vírus PC, inštalácia pochybných súborov, špehovanie PC, nedovolená aktivita softvéru alebo webových stráno

5. Informačná spoločnosť

 • BEZPEČNOSŤ A RIZIKÁ – vírus, bezpečnosť na sociálnych sieťach, riziká na internete
 • DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE V SPOLOČNOSTI – sociálne siete, digitálne technológie okolo nás, digitálne technológie ako nástroj na výpočet, komunikáciu, navigáciu doma, v škole, v práci, v obchode. Digitálne technológie a hry, film, hudba, použitie prostriedkov IT na vlastné učenie sa, zábavu a spoznávanie
 • LEGÁLNOSŤ POUŽÍVANIA SOFTVÉRU – autorský zákon, autorské právo, nelegálne používanie softvéru, copyright, softvérové pirátstvo

 

tlačiť stránku


ZS Hutnícka, Spišská Nová Ves, Informatika, Mgr. Miloš Hadbavný, aktualizované dňa 16.9.2011